Huijzer Components

Havinghastraat 15
1817 DA Alkmaar, the Netherlands

Telephone: +31 (0) 72 56 11 446
Fax: +31 (0) 72 56 24 044
Email: info@huijzer.com
RoHS

De Europese RoHS-richtlijn (2002/95/EG – Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur) stelt dat een aantal gevaarlijke stoffen gedefinieerd in deze richtlijn, vanaf 1 juli 2006 niet langer toegepast mogen worden in elektrische en elektronische apparatuur.

Deze richtlijn heeft tot doel de gezondheids- en milieurisico’s te beperken welke mogelijkerwijs veroorzaakt zouden kunnen worden ten gevolge van de aanwezigheid van deze stoffen in elektrische en elektronische toestellen.

De RoHS-richtlijn omvat zes verboden bestanddelen:
 
 • Cadmium
 • kwik
 • lood
 • hexavalent chroom
 • gebromeerde brandvertragers: PBB
 • gebromeerde brandvertragers: PBDE


De RoHS-richtlijn is van toepassing op volgende producten:
 
 • huishoudtoestellen
 • informatietechnologie en telecommunicatieapparatuur
 • consumentenelektronica
 • fittingen voor verlichting
 • elektrisch gereedschap
 • speelgoed
 • sport- en vrijetijdsuitrusting
 • automaten
 • gloeilampen


Moeten vervangingsonderdelen RoHS-conform zijn?

Aangezien het hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur goed is voor het milieu, is de RoHS richtlijn niet van toepassing op tweedehands apparatuur. Ook het herstellen en zelfs het upgraden van apparatuur dat op de markt is gebracht voor 1 juli 2006 mag gebeuren met niet-RoHS-compatibele onderdelen, voor zover dit product niet als nieuw op de markt wordt gebracht. Producten die vanaf 1 juli 2006 als nieuwe producten op de markt werden gebracht dienen met RoHS-compatible onderdelen hersteld te worden.

Het is geaccepteerd (gebaseerd op EU commissie richtlijnen en opgenomen in wetgeving van enkele lidstaten) dat “vrij van! bevat geen” betekend, voor de toepassing van het ROHS voorschrift, een maximum concentratie van:
 
 • tot 0.1% in gewicht in homogene materialen voor lood, kwik, hexavalent-chroom, PBB en PBDE
 • tot 0.01% in gewicht in homogene materialen voor cadmium zullen worden toegestaan in productie van een nieuw EEA .

Veranderingen !

Wat houdt het loodvrij verwerken van elektronica in voor U? Zoals hierboven aangegeven mag er geen loodhoudende elektronica geleverd worden aan de eindgebruiker na juli 2006. Alle elektronica die met loodhoudende tin verwerkt is moet dus voor die tijd door U uitgeleverd zijn. Dit betekent voor een assemblage bedrijf dat men op tijd loodvrij moet (kunnen) produceren aangezien U anders een (jaar)opdracht niet meer aan Uw klant kunt uitleveren omdat de productieserie nog loodhoudend gesoldeerd zou kunnen zijn.
Het overstappen van loodhoudende naar loodvrije productie is niet zo simpel als het lijkt. Het soldeerproces is weliswaar hetzelfde maar de (soldeer) temperatuur en verbinding veranderen. Om loodvrij te kunnen solderen is een hogere temperatuur nodig voor een goede verbinding en optrek van de tin. De verbinding op zich krijgt een heel ander aanzicht en daar zal iedereen aan moeten wennen.

Niet alleen de tin waarmee gesoldeerd wordt veranderd maar ook het vertinnen van de leads en pads van de componenten die gesoldeerd dienen te worden. Daardoor kan het gebeuren dat er lange levertijd ontstaat of dat componenten helemaal niet meer loodvrij geleverd kunnen worden. Het is dus wel van belang dat de componenten-lijsten van producten voortijdig gecontroleerd worden op de toekomstige beschikbaarheid van loodvrije alternatieven.

Voor verdere gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de volgende website: Ministerie van VROM